Toteutusvinkki 1

Vertaamme eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintatapoja ja niiden laaja-alaisuutta. Voimme vertailla esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliittoa, WWFää, Greenpeacea tai Natur och Miljöta. Voimme kiinnittää huomiota esimerkiksi paikallisen järjestön sekä kansainvälisen toimijan eroavaisuuksiin. Pohdimme niiden toimintatapoja ja keskustelemme järjestöistä ja niiden toimintatavoista. Pohdimme järjestön mahdollisesti käyttämien laittomien vaikutuskeinojen oikeutusta mikä erottaa luonnonsuojelujärjestön huligaanijoukosta? Menemme tutustumaan järjestöön, jonka toimintatavat eivät ole meille niin tutut tai mieluisat.