Toteutusvinkki 1

Tutustumme asioiden käsiteltäväksi ottamiseen kunnassa, ylioppilaskunnassa, opiskelijakunnassa ja seurakunnassa. Selvitämme, mitä käsiteltäväksi ottaminen edellyttää, ja miten asian käsittely etenee. Mietimme, mihin asiaan haluaisimme vaikuttaa. Suunnittelemme, mitä päätöksentekoelin voi tehdä asiamme edistämiseksi. Pohdimme, miten asia kannattaa esittää ja ilmaista, jotta mahdollisimman moni edustaja saataisiin ehdotuksen taakse. Laadimme päätöksenteossa vaikuttavalle edustajalle ehdotuksen aloitteeksi.