Toteutusvinkki 1

Otan hoitaakseni lippukuntamme partiolaisten kansainvälisyyskasvatuksen. Mietin ensin itse, miksi kansainvälisyys on tärkeä osa partiotoimintaa ja partioliikettä. Miten se sopii partion arvoihin ja mitä yksittäinen partiolainen siitä saa? Esittelen lippukunnallemme Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiä hankkeita. Järjestän esimerkiksi seikkailijoiden leirin, jolla tehdään Suomen ja Senegalin partiolaisten väliseen Woomal-kumppanuushankkeeseen liittyviä aktiviteetteja. Huolehdin siitä, että lippukuntalaiseni ymmärtävät partion olevan kansainvälinen liike.