Toteutusvinkki 1

Jos olen jäsenenä useassa ryhmässä partiossa ja/tai muualla, annan palautetta molemmissa. Vertailen saamaani palautetta ja pohdin syitä niiden samanlaisuuteen tai erilaisuuteen.