Toteutusvinkki 1

Tutustumme suomalaisten liikennekäyttäytymisestä tehtyihin tutkimuksiin tai aiheesta käytyihin nettikeskusteluihin. Pohdimme, miten oma liikennekäyttäytymisemme suhteutuu näihin tutkimuksiin. Toimimmeko muiden suomalaisten tapaan? Olemmeko maltillisia vai äkkipikaisia liikenteessä?