Toteutusvinkki 1

Mietin mielessäni jonkun tilanteen nuoruudestani, jossa olen toiminut johtajana (esimerkiksi koti-ikävän hoitaminen, iltanuotion vetäminen, luokkaretken suunnittelun vetäminen). Mitä tapahtui? Mikä oli johtamistilanteen tavoite? Millä tavalla edistin tavoitteeseen pääsemistä? Miten sain kaikki toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla? Millä tavalla kannustin ja rohkaisin toisia tavoitteen toteutumiseksi? Miten tilannetta mietittiin jälkikäteen ja mitä minä ja ryhmäni tästä opimme? Esittelemme omat tilanteemme ja ajatuksemme koko vartiolle. Pyrimme syventämään pohdintaamme esittämällä toisillemme haastavia kysymyksiä. Tämän jälkeen tutustumme partion johtamismalliin ja keskustelemme havainnoistamme malliin liittyen.