Toteutusvinkki 1

Etsimme materiaalia vuorokausirytmistä hyödyntäen esimerkiksi youtubea ja yleareenaa. Testaamme erilaisia vuorokausirytmejä. Tällaisia ovat normaalin yksivaiheisen rytmin lisäksi kaksivaiheinen rytmi (biphasic cycle), jokamiehen rytmi (everyman cycle), dymaxion rytmi (dymaxion cycle) ja ylimiehen rytmi (uberman). Sopivatko rytmit millaiseen elämänvaiheeseen tai -tyyliin? Keksimme erilaisia työtehtäviä, joissa olisi hyötyä enemmän muista vuorokausirytmeistä kuin yksivaiheinen.