Toteutusvinkki 1

Haastattelen vanhempaa vaeltajaa ja selvitän, miten hän on tehnyt vaeltajaohjelmaa, ja millainen rooli hänellä on ollut lippukunnassa ja piirissä.