Toteutusvinkki 1

Toteutamme aktiviteetin Suomi- tai Ulkomaanprojektin yhteydessä.