Toteutusvinkki 1

Tutustun niihin keskusteluihin, joita eri medioissa käydään tietystä aiheesta. Aihe voi koskea esimerkiksi verotusta, maahanmuuttoa tai turkistarhausta. Tutkin yhdessä vartioni kanssa vastakkaisia mielipiteitä edustavien tahojen viestintää. Pohdimme vähintään seuraavia asioita Mitä argumentteja osapuolet käyttävät oman kantansa esiintuomiseksi, entä mitä vastapuolen argumenttien kumoamiseksi? Onko argumentointi fakta- vai tunnepohjaista? Mitä lähteitä osapuolet käyttävät omien argumenttiensa tukena? Mietin, onko keskustelu mielestäni rakentavaa, vai toistaako se itseään. Miten aiheesta voisi keskustella rakentavasti?