Toteutusvinkki 1

Otan yhteyttä seurakuntaan tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön ja pyydän saada tutustua jonkun työntekijän työhön kunnolla. Haastattelen työntekijää tai vietän aikaani työntekijän kanssa sekä keskustelen ammatin piirteistä.