Toteutusvinkki 1

Tutustumme SWOT-analyysiin etsimällä tietoa esimerkiksi internetistä tai kirjallisuudesta. Analyysistä löytyy hyvin tietoa muunmuassa opetusministeriön sivuilta sekä wikipediasta. Teemme SWOT analyysin esimerkiksi opiskeluun, töihin, harrastuksiin tai johonkin niitä kaikkia yhdistävään tekijään, kuten ajanhallintaan liittyen. Missä asioissa ja taidoissa olen hyvä? Mitä asioita ja taitoja voisin kehittää? Tuleeko ulkopuolelta viestejä jotka voin kokea opintojani, töitäni tai harrastuksiani kohtaan mahdollisuuksina tai haasteina?