Toteutusvinkki 1

Haastattelen (kasvotusten, puhelimitse, sähköpostin kautta) aikuista partiolaista, jolla on eri tasoisia pestejä lippukunnassa, piirissä tai SPssä. Keskustelen hänen kanssaan siitä, miten hänen partiopolkunsa on vienyt hänet nykyisiin pesteihin, mitä niihin käytännössä kuuluu, paljonko niihin yhteensä menee aikaa ja mitä hän saa niistä itselleen irti. Mitä hän on oppinut eri pesteistään ja miten opit ovat auttaneet häntä toisissa pesteissä tai muualla partiossa? Mietin, miten voisin itse toimia useassa samanaikaisessa pestissä itselleni mielekkäällä tavalla, vai haluaisinko keskittyä yhteen pestiin kerrallaan. Vai haluanko ylipäätään ottaa itselleni pestiä?