Toimintavinkki 5

Samoajat laativat ryhmälle tai kurssiryhmälle säännöt ja sopivat yhdessä sääntöjen rikkomista seuraavat rangaistukset. Pohditaan, miksi ryhmälle laaditaan säännöt.