Turvallisuuskuvat

Kouluttaja kerää erilaisia kuvia tai tekstejä, joiden väittämät ovat oikein tai väärin. Hän jakaa jokaiselle samoajaparille muutaman kuva. Pari miettii ensin itse, onko väittämä oikein vai väärin. Kuvat ja väittämät puretaan yhdessä kouluttajan johdolla keskustellen.