Toimintavinkki 1

Ryhmäksi voidaan kutsua ihmisten joukkoa, jossa jäsenet tunnistavat toiset ryhmänsä jäsenet ja kokevat kuuluvansa ryhmään. Kaikilla ryhmän jäsenillä on yleensä vuorovaikutusta keskenään ja ryhmällä on yleensä yhteinen tavoite tai tehtävä. Ryhmähenkeä voi kehittää esimerkiksi luomalla yhteisiä tunnuksia ja käytäntöjä, yhdessä päättämällä, ryhmäytymisharjoitusten avulla sekä hyväksymällä jokainen jäsen osaksi ryhmää. Jokaisen jäsenen on koettava kuuluvansa turvallisesti ryhmään.

Samoajavartio tai koulutuksen kurssivartio suunnittelee ja toteuttaa itselleen ryhmätunnuksia. Ryhmän tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi viiri, maskotti tai merkki. Ryhmällä voi olla omia tapoja, huutoja tai sanontoja. Ryhmä voi myös pukeutua esimerkiksi vartion omaan paitaan tai päähineeseen. Tunnusmerkkien avulla ryhmä lujittuu.