Tips 6

. Berätta genom din egen scouthistoria om allt man kan göra i scouterna. Ta med foton från olika scoutevenemang du själv deltagit i. Berätta vem som var dina ledare och berätta vad de scouter som var med i din flock eller patrull gör inom scouterna idag.
. Om möjligt, be kårchefen besöka ert möte. Kårchefen kan förevisa kårlokalen och presentera andra grupper och ledare som samlas där för er.
. Namnet på gruppen är det viktigaste av de gemensamma kännetecknen. Laget kan välja namn själv eller ärva namnet. Under lagets första möte lönar det sig att börja planera namnet eller bekanta sig med ett på förhand givet namn. Om det hör till kårens traditioner att gruppen får ett namn som använts i åratal behöver man alltså inte planera namnet. Istället kan man berätta om föregående grupper med samma namn, om deras traditioner, deras vanor och vilka skatter de lämnat efter sig såsom vimplar och gamla dagböcker. B-P försåg patrullerna med djurnamn på det första scoutlägret. Här påbörjades en lång tradition som är populär ännu idag. Laget kan heta t.ex. Björnen, Hermelinen eller Örnen. En nyare version av samma tema kan vara Krokodil som exempel. Hånfulla eller annars negativa namn bör undvikas. I rörmodellen (patruller där yngre medlemmar kommer till an efter som äldre faller bort) byts namnet inte i regel ut, utan kan vara ärvt från årtionden tillbaka. I en del kårer är praxisen att patrullernas namn är i singularis, flockar i pluralis: Patrull Hermelin och Flock Hermelinerna.
. Öva på kårens halsduksmärke och fanans symbolik genom att göra en plansch. Rita märkena och fanan och skriv upp när de har tagits i bruk och vem som har planerat dem. Äventyrsscouterna kan öva halsdukens och fanans symbolik genom att rita dem. Patrulledaren kan rita halsduksmärket och fanans konturer färdigt, scouterna färglägger eller klistrar rätt klippta och färgade silkespappersbitar på de rätta ställena. Kårens logo går också att trycka eller rita på tyg, som senare görs till egna påsar för matkärl.
. Skattjakt: Rita en mystisk karta över kårlokalen och märk ut skatter med kryss. Låt äventyrsscouterna söka skatterna i kårlokalen. Skatterna kan vara t.ex. godis eller frukter som man äter tillsammans i slutet av mötet eller äventyrsscouternas aktivitetskort som äventyrsscouten får behålla (ett kort per äventyrsscout).
. Om äventyrsscoutlaget är en vargungeflock som ska flyttas upp som grupp och är med i en uppflyttningsceremoni, kan den här aktiviteten och det första äventyrsscoutmötet vara en del av en längre uppflyttningsutfärd.