Tips 6

Spela vattensäkerhetsspel på datorn (www.vesiturvagames.fi) och sök info om svag is och issituationen. På svag is Farliga ställen är åar, flaskhalsar på sjöar, älvars och bäckars mynningar och kanterna runt brant sluttande sandbanker, vid källor i sjöar, vid undervattensgrund och vid strömmande ställen. Vid sprickor försvagas hållbarheten. Vass gör hål i isen och gör den svag. Minimiutrustningen för någon som rör sig på isen är isdubbar som hänger runt halsen. Dessutom är det bra att ha med sig en isstav av metall med vilken man kan kontrollera isens hållbarhet och vid en olycka hjälpa sig själv eller någon annan upp ur vaken. En trästav är också bättre än ingen stav alls. Med kastlina eller ett rep kan man hjälp upp en annan som fallit i en vak. En lufttätt packad ryggsäck fungerar som flytväst. När man går ut på isen lönar det sig att packa ryggsäcken lufttätt och så att den flyter. Man kallar på hjälp med visselpipa. Visselpipan får inte vara av metall. Instruktioner för isvandrare Man ska alltid ha tålamod på isen. Isens hållbarhet måste alltid mätas utgående från den s.k. kärnisen (den fasta höstisen). Isens styrka kan påverkas också under korta färder av t.ex. strömningar och bottens egenskaper. Därför måste man försäkra sig om att isen är tillräckligt stark på hela det område man tänker röra sig på. Den fasta höstisen håller en person då den är 5 cm tjock. Om fler personer rör sig på isen på samma gång måste isen vara över 10 cm. Solen tär mycket på vårisen och t.o.m. en 30 cm tjock is kan ge efter. Försäkra dig om islagrets hållbarhet innan du går ut på isen. När du är säker på att isen håller ska du ännu berätta åt din familj eller någon bekant om din färdplan och tidtabell. Kom också ihåg att meddela om ändrade planer. När man rör sig på isen ska man speciellt undvika att röra sig på strömmande ställen såsom flaskhalsar, sund, åmynningar och uddar. Även området runt fartygsleder, grund, vass, broar och bryggor borde undvikas. Förbered dig ordentlig. Den ovillkorliga utrustningen för någon som rör sig på isen är åtminstone följande: – Lättåtkomliga isdubbar hängande runt halsen eller i bröstfickan – Ändamålsenlig klädsel. Vid risken att hamna i vattnet är det alltid bäst att bära en räddningsdräkt som hålls torr och varm och dessutom flyter. – En käpp eller stav för att försäkra dig om isens hållbarhet – En ryggsäck packad så att den flyter, som innehåller åtminstone vattentätt packade ombyteskläder. Även mobiltelefonen bör packas vattentätt. – Packa också med dig ett rep, en kastlina eller ett starkt snöre för att du ska kunna hjälpa andra som hamnat i nöd. Även en visselpipa kan visa sig vara bra att ha med. – Kompass och karta bör också tas med När isen ger efter: – Ropa genast på hjälp eller blås i visselpipan – Håll dig lugn – Om du stod på skidor, lösgör dem om du inte annars kan ta dig upp – Försök ta dig upp på samma sida du kom från – Söndra isen så mycket du kan med din kropp. – Sparka upp dig i vågrätt ställning med simsparkar och dra dig upp på isen med hjälp av isdubbarna. – Rulla, kravla och kryp tills du säkert är på hållbar is – Ta dig snabbt in i värme