Tips 6

Håll ett veckomöte på engelska.
. Gör Kim spelet med olika länders flaggor, pengar, frimärken eller olika kårers halsdukar, osv.
. Utför en terränglek eller simulatorspel om U-länder (t.ex. ESG:s Bangladesh-spel)
. Inrikes lägerresa. Delta i ett internationellt läger i Finland och gör något tillsammans med de utländska gästerna. Lär ut t.ex. finländska lekar eller sånger eller gör utfärdsmat tillsammans. Detta kan man göra på kårens, distriktets eller FS internationella läger.
. En utrikes lägerresa. Delta tillsammans med kåren i ett utländskt läger, t.ex. i något av Finlands grannländer eller närområde (Sverige, Estland, Ryssland eller länderna runt Östersjön)
. JOTA och JOTI;JOTA eller Jamobreee-On-The-Air och JOTI eller Jamboree-On-The-Internet är världsomfattande evenemang som ordnas det tredje veckoslutet i oktober, då scouter världen över träffas över en radiovåg eller på Internet för att prata med varandra. Delta i evenemanget med laget. Den lokala radioklubben kan säkert hjälpa till med att sätta upp en tillfällig radiostation i kårlokalen eller så kan ni delta i JOTI:n i stället.;Det kan vara bra att förbereda sig för JOTA:n eller JOTI:n i god tid. Inför diskussionen kan man repetera scoutord på olika språk och prova sina egna språkkunskaper modigt. Man kan försöka skapa kontakt med scouter från många olika länder. På evenemanget kan man ta med en världskarta dit man märker ut alla länder man får kontakt med. Om varje land tar man reda på info t.ex. om scoutlekar, utfärdsmat, lägerprogram, prestationer osv. av de utländska scouterna kan man fråga om scoutverksamheten i deras land och på samma gång berätta om scoutingen i Finland.
. Hur känns det att vara en flykting?;Föreställer att det skulle uppstått krig i landet eller att landet skulle översvämmas, som skulle tvinga er att lämna ert hem och kanske många av era familjemedlemmar också. Ni skulle bara kunna ta med det som ni själva orkar bära. Vad skulle var och en ta med sig? Först skulle ni placeras i ett flyktingläger, i vilket det skulle vara brist på mat, tak över huvudet, hälsovård och saker att göra. Hur mycket tror ni att ni skulle sakna de saker ni var tvungna att lämna efter er, och vilka saker skulle ni sakna mest? Ni skulle sedan placeras i något annat land långt borta, som ni inte vet något om, var människorna inte pratar samma språk som ni och har andra sorters seder och bruk än ni. Hur skulle livet te sig? Hurudan hjälp och hurudan kontakt skulle ni vilja ha med de lokala människorna? Ta reda på om det finns flyktingar eller invandrare på er egna ort. Hur skulle ert lag kunna få kontakt med dem? Skulle ni kunna göra anpassningen lättare för dem genom att bjuda in dem på något möte eller till och med en utfärd? Man kan också göra adra glada genom att besöka en flyktingförläggning. Förbered en sång eller lekar som invånarna kan delta i och berätta om scoutingen i form av t.ex. en fotoalbum.
. Andaktstips;Scouternas ideal är… Se igenom idealen ”att respektera andra” och ”att främja vänskap över gränserna” tillsammans. På vilka sätt kunde man följa dessa ideal på ett bättre sätt i vardagen? Alla kan tänka på tre saker: skriva ner dem på en lapp och lägga dem i förvar i kårlokalen. Lapparna behöver man inte visa åt någon, inte ens åt de andra i patrullen. Sedan kommer man överens om att alla verkligen ska förbinda sig att försöka hålla de tre sakerna de skrivit ner på lappen den kommande veckan. På nästa möte tar man fram lapparna igen och funderar på om man lyckats hålla sakerna. Erfarenheterna kan delas så att alla berättar om idealet uppfylldes eller inte.