Tips 6

Eldframställning i utmanande förhållanden Utmanande förhållanden betyder oftast blåsigt eller fuktigt väder. Det är svårt att få en eld att brinna då det blåser, eftersom tändstickorna slocknar och en brinnande eld är svår att kontrollera. Fuktigt väder gör att veden är svår att tända och den värme som elden ger minskar genom att fukten blir till vattenånga. Även i utmanande förhållanden måste man hitta den bästa möjliga plats för en brasa. Då det blåser är denna plats terräng som är skyddat från vind. Vindskyddet kan bestå av ett yvigt träd eller en stor sten som ger lä för eldplatsen ända från marken. På den skyddade platsen kan man också skydda elden ännu mer, genom att de personer som finns på plats ställer sig i vägen för vinden som en mur. Om man är ensam måste man själv skydda med sin kropp. Då det regnar är det enda som skyddar elden något slags tak. I nödfall kan man tända elden under vindskyddets tak. Detta är endast i nödfall och vindskyddet måste flyttas bort direkt då elden tar fyr så att inte vindskyddet skadas! Kom ihåg att det är ovillkorligen förbjudet att tända en eld i ett tält, eftersom det snabbt samlas livsfarligt kolmonoxid i ett stängt tält. I utmanande förhållanden prövas också tändverktygens duglighet. Tändstickorna ska alltid packas vattentätt, så att deras tändända hålls torr och tändstickan tänds kvickt. Stormstickor kan vara till hjälp vid blåsigt väder eftersom de tänds och brinner starkare än vanliga tändstickor. Stormstickor kan köpas från affärer som säljer friluftsutrustning.