Vilket djur?

Vilket djur? Lekledaren fäster en lapp, där det står namnet på ett djur eller är en
bild på ett djur, på ryggen på varje deltagare. Deltagarna försöker ta reda på vilket djur de har på ryggen, genom att fråga frågor där man bara kan svara ”ja” eller ”nej”. T.ex. ”Har jag fyra ben?”, ”Är jag hårig?”, ”Bor jag i djungeln?” Man fortsätter leka tills alla kommit på vilket djur de själva är.