Tips 5

Alla skriver på lappar fyra saker som de gjort inom scoutingen under exempelvis den senaste månaden. Lapparna grupperas sedan enligt scoutmetodens delområden. Detta ger en helhetsbild över hur scoutmetodens olika delområden syns i verksamheten. Inom vilket delområde finns det många saker (lappar) och i vilket finns det färre? Hur kan explorerscouternas verksamhet utvecklas så att även dessa områden skulle synas tydligare i verksamheten?