Tips 5

Gruppen sätter upp ett tält. De som sätter upp tältet har ögonen förbundna och får instruktioner av de andra.