Tips 5

En gemensam tyst stund kan vara en utmärkt andakt: ett ljus och att vara helt tyst är en sällsynt upplevelse nuförtiden. En andakt kan också börja eller avslutas med en bön (en egen eller ur en bok).