Tips 5

Övning 3: En outhärdlig känsla. 3-4 personer sitter på en bänk och snart blir den känsla alla har blivit tilldelad outhärdlig. De klarar inte av att sitta på sin plats. Ledaren anger alltid vilken känsla som är outhärdlig, exemplvis hetta. De andra har en minut på sig att skapa en situation, tills det är dags att lämna stället eftersom känslan blir så outhärdlig.