Tips 5

Att orientera ensam är inget prov utan övning. Gå till en bekant skog och undersök terrängen och kartans motsvarighet. Var finns stigen vi står på? Var finns den här ängen på kartan? Rör er längs klara rutter, stigar, ellinjer, vägar och åkrar och stanna för att undersöka var ni är på kartan och vilka detaljer som finns utmärkta på kartan.