Tips 5

Återanvänd gammalt Renovera någon gammal sak i sådant skick att man kan använda den igen. Till exempel sitsen på en stol eller ett ben till en pall kan vara ganska intressanta att förnya. Pröva även på surrealisering, det vill säga att återanvända och renovera en gammal sak så att den kan användas till ett annat ändamål än vad den ursprungligen var avsedd att användas för. Exempelvis kan man av en lampskärm av metall göra ljusstakar. Samla in sådant som ni annars skulle kasta bort där hemma (t.ex gamla, söndriga kläder) och reparera dem eller se vad ni med hjälp av fantasin kan åstadkomma. Om ni lappar kläderna så kan ni ge dem vidare till loppis eller FRK.