Tips 5

Mer information finner du på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen.