Tips 4

Utfärdsprogram: Explorerscouterna planerar parvis en programstomme enligt något visst tema. I planen antecknas också hurdan plats, vilket material och hur mycket pengar som behövs för att programmet ska kunna genomföras. Paren presenterar sedan sina planer och gruppen funderar tillsammans på om de går att förverkliga. Det lönar sig att samla in och sammanställa planerna så att alla kursdeltagare kan få ta del av dem.