Tips 4

Utgående t.ex. från vad de gillar mest eller minst väljer explorerscouterna aktiviteter ur alla åldersgruppers program. Aktiviteterna presenteras sedan för de andra med motiveringar till varför de är bra/dåliga. Också andra valkriterier kan användas, t.ex. kan explorerscouterna plocka ut aktiviteter relaterade till ett visst tema (natur, vildmark, samverkan med andra), aktiviteter de tycker är enkla/svåra, sådana de tror att gruppen skulle gilla eller sådana som de tycker vore svåra att leda osv.