Tips 4

Kursdeltagarna kommer parvis på tips för hur en stökig och orolig grupp kan lugnas ner. Ett av paren funderar på en spejargrupp, ett annat på en grupp äventyrsscouter och ett tredje på en explorergrupp. Utbildaren samlar ihop tipsen och gör en lista som delas ut åt kursdeltagarna.