Tips 4

Gräv ner olika sorters avfall utanför kårlokalen och märk ut området noggrant. Kontrollera om ett år vad som har hänt med avfallet.