Tips 4

Bekanta er med en scout från ett annat land, t.ex. med någon utbyteselev som studerar på orten. Studerandescoutkårer eller -klubbar finns på många större orter. En gäst går också att hitta på ScoutLink (www.scoutlink.fi)