Tips 4

.Vad berättar växterna om tältplatsen? Det finns särskilda växtsorter i de olika skogstyperna eftersom olika sorter kräver olika växtmiljö. Pålitlig tilläggslitteratur om växternas spridning och växtplats finns i bl.a. Den nordiska floran (Bo Mossberg 2005), eller Retkeilykasvio (red. Leena Hämet-Ahti 1998, eller nyare). I Otavan kasvitieto (1994) finns bra färgbilder som hjälper er att känna igen växterna. Andra utfärdsböcker ger förstås också bra hjälp.
. Vilken terräng är bäst för utfärder? Hur påverkar växtligheten valet av utfärdsplats? Bekanta er med olika terränger och jämför hur de lämpar sig för en utfärd (övernattning, eldslagning, simning etc.). Ni märker till exempel att en hed är mjukare under ryggen än klippor, att det är svårt att simma i en sjö omgärdad av ett kärr och det inte går att tryggt göra upp eld i en gräsdunge. Med hjälp av växtligheten kan man också bestämma t.ex. terrängens fuktighet. Sätt upp vindskydd på tre olika ställen och jämför de här platserna. Vad är bra och dåligt på de olika platserna? Var lönar det sig att sätta upp tältet? En bra tältplats är t.ex. vid sidan om en myr, på en öppen klippa eller på stranden av en sjö. När man en gång har sovit på en myr eller i ösregn lär man sig att slå upp tältet någon annanstans!
. Bekanta er med kännetecknen för en sliten, ömtålig terräng och försök att undvika att röra er i en sådan. T.ex. lider torra lavar, mossor och sanddyner av att människor rör sig på dem.