Tips 4

Patrullens trädslagstavla finns i Partrulledarens handbok (2004). Lär er hur man känner igen trädslagen med hjälp av barken och färgen. Av de finländska trädslagen används björk och gran mest som ved. Det här beror på att de är mindre värdefulla i träindustrin och att de hör till våra vanligaste trädslag.