Tips 4

Öva att söka efter någon i lätt och avgränsad terräng. Låt någon av ledarna ”gå vilse” och be patrullen försöka hitta honom.