Tips 4

Vät olika material och pröva hur de känns då de är blöta.
Fundera på hur man på ett vinterläger kan få utrustningen att torka.