Tips 4

En av de viktigaste uppgifterna som eldvakt är att hålla eld i kaminen och att det är säkert för dem som sover. Eldvaktens uppgifter är ansvarsfulla och detta måste noggrant förklaras för var och en av de övernattande. Kom tillsammans överens om eldvaktens uppgifter. De som övernattar i tältet sover bredvid varandra i den ordning som de ska vara eldvakt. Gör upp en lista över eldvaktturerna som eldvakten har tillgång till under natten. Beakta övernattarnas ålder och erfarenhet då ni gör upp listan. Lämna inte någon som är eldvakt för första gången att göra det ensam, utan hans par borde vara någon med mera erfarenhet av eldvaktsuppdraget, någon som kan ge råd.