Tips 4

Planera ett bildtema för lagets stämpel. Gröp in en bild spegelvänt i t.ex. linoleum eller gummi. En tillfällig stämpel går också att göra av t.ex. potatis, kork eller styrox eller pyssla ihop av en softis-skiva. Det går att limma fast exempelvis en träbit som handtag.