Tips 4

Berätta historien bakom kaptenernas scoutnamn, om sådana finns. Scoutnamn har en tendens att uppkomma av sig självt och de behöver oftast inte funderas ut. Påminn om att det inte i något sammanhang är fråga om ett öknamn, utan ett smeknamn, som ofta har fått sin början från någon vitsig händelse eller av personens karaktärsdrag.