Svarta gardinen

Svarta gardinen. De som leker bildar en ring med en person i mitten. Deltagarna kommer överens om tre teman, till exempel blommor, bilar och städer. Personen i mitten pekar med  ngret på någon av deltagarna och säger till exempel ”Blomma”. Deltagaren skall snabbt säga någon blommas namn. Om svaret är fel eller tar för länge, byter de plats, så att personen som just blivit pekad på ställer sig i mitten av ringen. Samma ord får inte användas flera gånger. Håll tempot snabbt.