Tips 3

Diskussion om mobbning och hur man kan ingripa vid mobbning. Diskussionen leds av utbildaren och kan ske t.ex. runt brasan under lägerbålet eller på bastulaven. Utbildaren uppmanar explorerscouten att ingripa så fort någon retar någon annan, även om det verkar som en bagatell. Utbildaren poängterar att det är ledarens ansvar att både förebygga och att få slut på mobbning i gruppen. Påminn ändå explorerscouterna om att de alltid får och ska be en äldre ledare om hjälp (t.ex. akelan, kaptenen, lotsen, den åldersgruppsansvariga eller kårchefen) om det känns svårt att klara gruppen på egen hand. På internet finns mycket material om hur man kan ingripa vid mobbning.