Tips 3

Utgående från material och olika tips för andakter och pauser får explorerscouten planera och förverkliga en kvällsaktivitet under gruppledarutbildningen eller i samband med ledarskapspraktiken. Samla ihop explorerscouternas planer och idéer till ett materialpaket som alla deltagare får ta del av.