Tips 3

Var och en ritar en rektangel/cirkel på ett papper. Figuren delas upp i delar så att varje sak som man använder tid på i livet får en bit av figuren i motsvarande storlek som tidsanvändningen. Ju mer tid man använder på något, desto större är biten. Hur ser figuren ut? Tar någon sak mer tid än du skulle vilja? Får någon sak som du skulle vilja använda mer tid på för lite tid, till exempel sömn? Kan du själv påverka hur figuren ser ut?Explorerscouterna räknar ut och skriver ner på ett papper hur mycket tid de använder på scouting under en vecka. De ska också räkna med den tid som går åt till förberedelser och resor till och från scoutevenemangen. Explorerscouterna kan också titta i sin kalender och räkna hur många veckoslut under en vinter de använder till scouting (dag/helt veckoslut). Efter detta är det bra att fundera på om scoutingen fyller en lagom stor del av kalendern, eller kanske en alltför stor del? Om explorerscouterna känner att scoutingens andel är för stor funderar man tillsammans på vad det går att göra åt saken, t.ex. genom att planera effektivare, säga nej, fokusera på den egna åldersgruppen osv.Explorerscouten funderar på hur mycket tid hen är beredd att lägga ner på scouting. Explorerscouterna gör parvis en lista på sådana saker som 1) de är beredda att använda tid på, 2) de måste använda tid på och 3) som de försöker lägga ner så lite tid som möjligt på. Saker som kan finnas på listan är till exempel utfärder, kårmöten, planering, ledarmöten, explorerpatrullens egna möten, verksamhetsplanering, kurser, ledarvård, explorerevenemang … Jämför de tre listorna med varandra. Vilka likheter och olikheter hittar ni? Är somliga saker sådana som det lönar sig att använda ordentligt med tid på när man gör dem, för att senare komma lättare undan? Kan någonting strykas helt? Behöver någonting få ta mer tid?