Tips 3

Utbildaren skriver en berättelse om ett fiktivt veckomöte, späckat av praktiska saker att ordna. Berättelsen innehåller luckor där kursdeltagarna i par fyller i hur explorerscouten som leder det fiktiva mötet borde handla i olika praktiska frågor, och sedan går man igenom allas svar och diskuterar. Exempelvis följande kan ingå i berättelsen: Till mötet behövs det stormlyktor från förrådet, tepåsar från köket och plåster från första hjälpen-skåpet. En ny deltagare är med på mötet, explorerscouten har själv ny e-postadress och hen borde kopiera utfärdsbrev inför nästa möte.