Tips 3

Med hjälp av färdiga lappar kombinerar explorerscouten scouttermer och scoutsymboler med rätt åldersgrupp.