Tips 3

Dela in explorerscouterna i mindre grupper och lotta ut en fas i grupputvecklingen åt varje grupp. Gruppen dramatiserar till exempel vad som händer på veckomötet eller utfärden under den ifrågavarande fasen och de andra försöker gissa vilken fas det är fråga om. Efteråt diskuterar man de olika situationerna. Om det uppstod konflikter eller problem, vad hade man kunnat göra för att lösa dem och vad hade ledaren kunnat göra? Om situationen å andra sidan var trevlig, hur skulle den goda stämningen ha kunnat utnyttjas? Fundera också på vilka roller som finns i gruppen och på vem som hade vilken roll.