Tips 3

Gruppledarutbildningen ordnas samtidigt som en utfärd för vargungar/äventyrsscouter/spejarscouter. Kursdeltagarna (explorerscouterna) får varsin patrull att lära ut någon färdighet till. Explorerscouten får sedan respons av en utbildare eller någon annan vuxen som följt med situationen.