Tips 3

Ett besök på en bioavstjälpningsplats eller att gräva i en kompost hjälper äventyrsscouten att se hur viktigt ett ekologiskt sorteringssätt är speciellt i skogen