Tips 3

Undersök även terrängen och växter när ni är på utfärd. Fundera på var ni lägger upp tältet och hur det påverkar naturen. Hurdant är ett bra underlag för läger? Hur känner man igen en god terräng och vissa skogstyper? Välj er plats för utfärden så att det i närheten finns så mångsidig natur som möjligt och så att det växter typiska växter för olika skogstyper som ni kan hitta och känna igen. Även om det här är en ganska arbetsdryg aktivitet att leda är det stor vikt för äventyrsscouternas utfärdskunskap att den genomförs. När växtknippena (3 x 8 växter) en gång har gjorts är det möjligt att använda dem om och om igen i flera år. Ifall man gör knippena ordentligt genast från början håller de i 10-15 år. Kom ihåg att i olika delar av Finland varierar skogstypernas karaktärsväxter.